O gminie Cedry Wielkie

Gmina Cedry Wielkie jest to  gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim. Położona w sercu Żuław Gdańskich, nizinnej krainy o wybitnych walorach rolniczych, stanowi naturalne podmiejskie zaplecze rozwojowe Gdańska. Bardzo dobrą dostępność komunikacyjną zapewnia nie tylko droga krajowa nr 7 Gdańsk ? Warszawa, ale zwiększające swoją atrakcyjność i rangę szlaki wodne delty Wisły.

Cała gmina położona jest na terenie Żuławskiego Parku Krajobrazowego. Zapierające dech w piersiach otwarte przestrzenie, historia mennonitów -  mniejszości religijnej osiadłej na Żuławach Gdańskich w XVI w. , wpisana w dzieje gminy i liczne zabytki kultury materialnej - gotyckie kościoły, domy podcieniowe - cechuje je oryginalna architektura  i bogato zdobione wnętrza, wzorowane na domach gdańskich mieszczan,  kanały, śluzy, pompy odwadniające, a także szlaki rowerowe i piesze przyciągają licznych turystów.

W skład gminy wchodzi 13 sołectw : Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Stanisławowo, Trutnowy, Trzcinisko, Wocławy. Siedziba gminy to Cedry Wielkie. W Gminie Cedry Wielkie jest mnóstwo interesujących zabytków, które warto zobaczyć min. zabytkowe kościoły w miejscowościach takich jak: Kiezmark, Cedry Wielkie, Leszkowy, Wocławy, Trutnowy, Giemlice oraz  domy podcieniowe w sołectwach Trutnowy, Koszwały i Miłocin.

 

Gmina Cedry Wielkie zakwalifikowana została do realizacji projektu pt. "Słoneczne Okienka Przedszkolne", w ramach którego od dnia 01 września 2009r rozpoczęły swoja działalność 4 grupy przedszkolne tj. w Cedrach Wielkich, Trutnowach i Długim Polu.

" Gmina Cedry Wielkie" współpracuje z GSPP od 2006 roku, kiedy to w ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" otworzyliśmy okienka przedszkolne w Trutnowych, Giemlicach, Wocławach i Cedrach Wielkich.

Przyznana kwota będzie wydatkowana w okresie od 01.08.2009 - 31.12.2011 r. na zakup mebli do przedszkolnych pomieszczeń, sprzęt i pomoce edukacyjne, zabawki, gry, książki itp. Z uzyskanych funduszy możliwy będzie również zakup urządzeń do placów zabaw takich jak: huśtawki, tunele, zjeżdżalnie itp. W budżecie wydatków Przedszkola uwzględniono również wyprawki dla dzieci oraz drugie śniadanie.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rozwój wykształceni  i kompetencji w regionach". Liderem Projektu jest Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków zaś Partnerem - Gmina Cedry Wielkie, do której należało wsparcie merytoryczne  i współpraca na etapie opracowania dokumentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.