O nas

Słoneczne  Okienka Przedszkolne uzyskały wpis do prowadzonej przez Wójta Gminy Cedry Wielkie ewidencji placówek niepublicznych jako: "NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SŁONECZNYCH OKIENEK PRZEDSZKOLNYCH (NZ SOP) nr ew. 5/2011/4320".


Kontynuowana z dniem 02.01.2012 roku działalność Słonecznych Okienek Przedszkolnych dofinansowana jest z funduszy Gminy Cedry Wielkie.


"NZ SOP" jest zespołem innych form wychowania przedszkolnego, zorganizowanych jako trzy zespoły wychowania przedszkolnego.


Siedziby NZ SOP znajdują się:
- w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41

- w Szkole Podstawowej w Trutnowach, Trutnowy 41
- w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Długim Polu,Długie Pole 49

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.