Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem rekrutacji dzieci do naszych okienek przedszkolnych podajemy terminy oraz zasady rekrutacji


I.Terminy:
10 kwietnia - 26 maja przyjmowanie Kart zgłoszeń / Deklaracji kontynuacji (do pobrania w wybranej siedzibie SOP lub na stronie internetowej (Kartę/Deklarację wypełnioną elektronicznie i wydrukowaną lub wypełnioną ręcznie, rodzice / opiekunowie składają w wybranej siedzibie NZ- SOP lub przesyłają na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

pobierz Kartę Zgłoszeń >

pobierz Deklarację Kontynuacji >

Do 6 czerwca posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
Do 9 czerwca ogłoszenie list dzieci przyjętych. Listy dzieci przyjętych będą dostępne w wybranych siedzibach NZ-SOP.
 
II. Zasady rekrutacji:
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
1. Pięcioletnie.
2. Rodzeństwo dzieci już uczęszczających do NZ-SOP,
3. Samotnie wychowujących matek lub ojców,

4.Rodziców, wobec których orzeczono niepełnosprawność

5. Z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).

III. Informacje ogólne:

1. Do NZ-SOP przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Cedry Wielkie (dzieci z terenu innej gminy mogą zostać przyjęte jedynie w przypadku wolnych miejsc).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor NZ-SOP może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W każdym okienku może przebywać do 15 dzieci.
4. Podstawowa rekrutacja dzieci do NZ-SOP odbywa się raz w roku.
5.Zapisy dzieci do NZ-SOP prowadzi dyrektor NZ-SOP.
6. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do NZ-SOP przekracza ilość miejsc, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, której jest przewodniczącym, a członkami są w równej liczbie przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
7. Rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Organu Prowadzącego, za pośrednictwem dyrektora NZ-SOP, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
8. Decyzje Organu Prowadzącego są ostateczne.
9.Dzieci nie przyjęte w pierwszym etapie naboru mogą znaleźć miejsce w NZ-SOP w ciągu roku szkolnego.
10. W ciągu roku, w miarę wolnych miejsc, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor.

 
.