Trutnowy SOP
Budynek po Szkole Podstawowej w Trutnowach
Trutnowy 41
83-020 Cedry Wielkie (szkoła w centrum wsi , obok kościoła)
 
 
Przedszkole w Trutnowych usytuowane jest w budynku lokalnej szkoły. Grupa przedszkolna liczy 15-cioro dzieci, zajęcia prowadzone są 20 godzin tygodniowo przez panią Jolantę Abramowicz. (Do czasu wykonania remontu 3 razy w tygodniu - 12 godzin)

Zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się w bardzo rodzinnej i miłej atmosferze, a każdy maluch czuje się w nim jak w domu. Dzień w przedszkolu rozpoczynamy od wspólnego powitania wszystkich dzieci słowami znanej nam dobrze piosenki - powitanki. Przygotowany program zajęć nakłada duży nacisk na rozwój aktywności twórczej dzieci poprzez zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne i ruchowe. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, radzenie sobie z porażką i przeżywanie stresu. W miarę możliwości pogodowych dzieci wychodzą na podwórko gdzie wspaniale bawią się w piaskownicy i uczestniczą w grach i zabawach ruchowych.
Powstanie przedszkola bardzo zintegrowało lokalne środowisko i zmotywowało
do aktywnego działania wszystkich rodziców.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.